Õppetöö

Uurimistöö

Secunda õpilased valivad esmase uurimistöö ja praktilise töö teema ning leiavad endale juhendaja.

 


Uurimistöö ja praktilise töö juhend

Uurimistööde ajakava:

 
UPT ajakava    
Tegevus I Voor II Voor
Teema ja juhendaja valimine 21.09.2022 21.09.2022
I vaheseminar 21.10.2022

21.10.2022

II vaheseminar 22.11.2022

06.03.2023

Tööde esitamine 31.01.2023 02.05.2023
Retsensioonide esitamine Primadel 23.02.2023 19.05.2023
Tööde kaitsmine 06.03.2023 31.05.2023

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2023).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimistööd ja praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö ja praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimistöö ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimistöö ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi

 

Uurimistöö ja praktilise töö juhend

Uurimistööde ajakava:

 

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2023).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimistööd ja praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö ja praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimistöö ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimistöö ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi

 

UPT ajakava    
Tegevus I Voor II Voor
Teema ja juhendaja valimine 21.09.2022 21.09.2022
I vaheseminar 21.10.2022

21.10.2022

II vaheseminar 22.11.2022

06.03.2023

Tööde esitamine 31.01.2023 02.05.2023
Retsensioonide esitamine Primadel 23.02.2023 19.05.2023
Tööde kaitsmine 06.03.2023 31.05.2023