Õppetöö

Uurimistöö

Secunda õpilased valivad esmase uurimistöö ja praktilise töö teema ning leiavad endale juhendaja.

 


Uurimistöö ja praktilise töö juhend

Uurimistööde ajakava:

 

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2021).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimistööd ja praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö ja praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimistöö ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimistöö ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi

 

Uurimistöö ja praktilise töö juhend

Uurimistööde ajakava:


 

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2021).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimistööd ja praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö ja praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimistöö ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimistöö ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi