Õppetöö

Uurimistöö


Secunda õpilased valivad esmase uurimistöö/praktilise töö teema ning leiavad endale juhendajat.
Teema, juhendaja ja kaitsmise aeg tuleb registreerida hiljemalt 17.09.2019.a.
 

Paide Gümnaasiumis uurimistöö kaitsmiseks võib valida kahe aja vahel:
I kaitsmine:  17.-18.02.2020.a. (tööde esitamine retsenseerimisele 14.jaanuar 2020);
II kaitsmine: 25.-26.05.2020.a. (tööde esitamine retsenseerimisele 28.aprill 2020).
Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2020).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö. Uurimistöö / praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5-7 min) ja küsimustele vastamises. 
Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. 
Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest.
Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö / praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. 
Kui uurimistööd / praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö / praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks. 
Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamise tagajärjel:

  • retsensendi punktid – 30 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 10 p);
  • komisjoni punktid – 40 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 10 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine 10 p);
  • juhendaja punktid – 30 punkti.

 

Secunda õpilased valivad esmase uurimistöö/praktilise töö teema ning leiavad endale juhendajat.
Teema, juhendaja ja kaitsmise aeg tuleb registreerida hiljemalt 17.09.2019.a.
 

Paide Gümnaasiumis uurimistöö kaitsmiseks võib valida kahe aja vahel:
I kaitsmine:  17.-18.02.2020.a. (tööde esitamine retsenseerimisele 14.jaanuar 2020);
II kaitsmine: 25.-26.05.2020.a. (tööde esitamine retsenseerimisele 28.aprill 2020).
Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2020).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö. Uurimistöö / praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5-7 min) ja küsimustele vastamises. 
Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. 
Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest.
Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimistöö / praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. 
Kui uurimistööd / praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimistöö / praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks. 
Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamise tagajärjel:

  • retsensendi punktid – 30 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 10 p);
  • komisjoni punktid – 40 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 10 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine 10 p);
  • juhendaja punktid – 30 punkti.