Õppetöö

Uurimistöö

Secunda õpilased valivad esmase uurimistöö/praktilise töö teema ning leiavad endale juhendaja.

 


Uurimis- ja praktilise töö juhend.

Uurimistööde ajakava:

 

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2021).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimis/praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimis/praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimis/praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimis/praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimis- ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimis- ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi

 

Uurimis- ja praktilise töö juhend.

Uurimistööde ajakava:


 

Juhul, kui töö pole esitatud õigeaegselt, määratkse järelkaitsmise aeg (juuni 2021).

Juhendaja lubab kaitsmisele tähtajaks esitatud, eesmärgile vastava, nõuetekohaselt kirja pandud ja vormistatud töö.

Uurimis/praktilise töö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni lahtisel istungil. Kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes (5 - 7 min) ja küsimustele vastamises. Töid retsenseerivad viimase aasta õpilased. Töid hindab uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmiskomisjon. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled komisjoni liikmetest. Uurimistöö ja praktilise töö hindamisel arvestatakse töö sisu, vormistamist, koostööd juhendajaga ning õpilase esinemist kaitsmisel. Uurimis/praktilise töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis. Kui uurimis/praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega või tööd pole kaitsmisele lubatud, antakse õpilasele võimalus korduvaks uurimis/praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

Kokku on töö eest võimalik saada 100 punkti, mille alusel pannakse töö hinne vastavalt Paide Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Töö koondhinne kujuneb järgmiste osiste hindamisel:
seminaridel osalemine – 10 punkti (2 seminari ×5 punkti) 
juhendaja punktid – 30 punkti, 
retsensendi punktid – 25 punkti (sisu 20 p, vormistamine 5 p) 
komisjoni punktid – 35 punkti (töö sisu 20 p, vormistamine 5 p, lühiettekanne ja küsimustele vastamine10 p) .

Uurimis- ja praktilise töö juhendmaterjalid ja blanketid:
Uurimis- ja praktilise töö teema valimise avaldus
Juhendaja tagasiside
Töö koostamise ajakava
Retsensiooni põhi