Õppetöö

Õppekorraldus


Õppeaasta jaguneb 3 õppeperioodiks. Iga periood (11 nädalat) lõpeb vahenädalaga.

Õppeperioodid 2023/2024 õppeaastal:

  I periood 30.08.23 – 26.11.23
 II periood 27.11.23  – 10.03.24
III periood 11.03.24 – 31.05.24
Valikainete nädal 03.06.24 – 07.06.24

Koolivaheajad toimuvad vastavalt Haridus- ja teadusministri kehtestatud vaheaegadele.

Kooli olulised väärtused on õppimine ja areng, õppijakesksus ja koostöö, avatus ja usaldus, ettevõtlikkus ja eneseteostus. Õppetegevuse kavandamisel lähtume Gümnaasiumi riiklikus õppekavas sõnastatud alusväärtustest  toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Sellest tulenevalt ei ole Paide Gümnaasiumis kindlaid õppesuundasid, vaid õpilasel on võimalik valikkursuseid valides oma õppekava ise kujundada.

 

Nominaalne õppeaeg on vähemalt 96 kursust:

 • ühes õppeaastas läbib õpilane keskmiselt 33 kursust;
 • ühes õppeperioodis on keskmiselt 11 kursust;
 • üks kursus hõlmab 21 tundi õppetööd;
 • ühe tunni pikkus on 75 minutit.

 

Kursused jagunevad järgmiselt:

 • Riiklikult ettenähtud kursused (63) vastavalt Gümnaasiumi riiklikule õppekavale 
 • Kooli pool ettenähtud kursused (15) toetavad tugeva üldkeskhariduse omandamist ning aktiivse õppija kujunemist: lisakursused matemaatikas, B1 ja B2 võõrkeeles, uurimistöö alused, ettevõtlikkuse õpe, kogukonna praktika ning õppimine ja areng. 
 • Valikkursused: 18 kitsa ja 14 laia matemaatika õppijatel.

Valikkursustena arvestatakse ka koolivälist õppetegevust (nt osalemine huviringides, muusikakoolis, kunstikoolis jne).

 

Õpilast toetavad valikute tegemisel mentor ja õppenõustaja.
 

Kooli päevakava:

08:00-08:30 konsultatsioonid
08:30-09:45  I tund
09:55-11:10  II tund
11:20-12:35  III tund
12:35-13:20  kasulik aeg
13:20-14:35  IV tund
14:45-16:00  V tund
Täiendavad kursused ja koolinoorsootöö tegevused

 

Õppeaasta jaguneb 3 õppeperioodiks. Iga periood (11 nädalat) lõpeb vahenädalaga.

Õppeperioodid 2023/2024 õppeaastal:

  I periood 30.08.23 – 26.11.23
 II periood 27.11.23  – 10.03.24
III periood 11.03.24 – 31.05.24
Valikainete nädal 03.06.24 – 07.06.24

Koolivaheajad toimuvad vastavalt Haridus- ja teadusministri kehtestatud vaheaegadele.

Kooli olulised väärtused on õppimine ja areng, õppijakesksus ja koostöö, avatus ja usaldus, ettevõtlikkus ja eneseteostus. Õppetegevuse kavandamisel lähtume Gümnaasiumi riiklikus õppekavas sõnastatud alusväärtustest  toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Sellest tulenevalt ei ole Paide Gümnaasiumis kindlaid õppesuundasid, vaid õpilasel on võimalik valikkursuseid valides oma õppekava ise kujundada.

 

Nominaalne õppeaeg on vähemalt 96 kursust:

 • ühes õppeaastas läbib õpilane keskmiselt 33 kursust;
 • ühes õppeperioodis on keskmiselt 11 kursust;
 • üks kursus hõlmab 21 tundi õppetööd;
 • ühe tunni pikkus on 75 minutit.

 

Kursused jagunevad järgmiselt:

 • Riiklikult ettenähtud kursused (63) vastavalt Gümnaasiumi riiklikule õppekavale 
 • Kooli pool ettenähtud kursused (15) toetavad tugeva üldkeskhariduse omandamist ning aktiivse õppija kujunemist: lisakursused matemaatikas, B1 ja B2 võõrkeeles, uurimistöö alused, ettevõtlikkuse õpe, kogukonna praktika ning õppimine ja areng. 
 • Valikkursused: 18 kitsa ja 14 laia matemaatika õppijatel.

Valikkursustena arvestatakse ka koolivälist õppetegevust (nt osalemine huviringides, muusikakoolis, kunstikoolis jne).

 

Õpilast toetavad valikute tegemisel mentor ja õppenõustaja.
 

Kooli päevakava:

08:00-08:30 konsultatsioonid
08:30-09:45  I tund
09:55-11:10  II tund
11:20-12:35  III tund
12:35-13:20  kasulik aeg
13:20-14:35  IV tund
14:45-16:00  V tund
Täiendavad kursused ja koolinoorsootöö tegevused