Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2020/21. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - Prima lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Margit Silluta - Secunda lapsevanemate esindaja
 4. Kristin Kuhlap - Tertia lapsevanemate esindaja
 5. Karl Valge - õpilaste esindaja
 6. Hanna Tedre - õpilaste esindaja ( asendusliige )
 7. Sten Perillus - vilistlaste esindaja
 8. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 9. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ruth Aarma - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 11. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2020/21. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - Prima lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Margit Silluta - Secunda lapsevanemate esindaja
 4. Kristin Kuhlap - Tertia lapsevanemate esindaja
 5. Karl Valge - õpilaste esindaja
 6. Hanna Tedre - õpilaste esindaja ( asendusliige )
 7. Sten Perillus - vilistlaste esindaja
 8. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 9. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ruth Aarma - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 11. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.