Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2022/23. õppeaastal:

 1. Karola Jaanof - Tertia lapsevanemate esindaja
 2. Anu Zinovjev (Secunda lapsevanem), hoolekogu juhataja
 3. Kristin Kuhlap - Prima lapsevanemate esindaja
 4. Keiti Pall - õpilaste esindaja
 5. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
 6. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 7. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 8. Kaarel Vene - vilistlaste esindaja
 9. Piret Moora - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ülle Lepp - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 11. (koht täitmata)

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide- ning õppenõukogu esindajad.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2022/23. õppeaastal:

 1. Karola Jaanof - Tertia lapsevanemate esindaja
 2. Anu Zinovjev (Secunda lapsevanem), hoolekogu juhataja
 3. Kristin Kuhlap - Prima lapsevanemate esindaja
 4. Keiti Pall - õpilaste esindaja
 5. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
 6. Siret Pihelgas - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 7. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 8. Kaarel Vene - vilistlaste esindaja
 9. Piret Moora - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 10. Ülle Lepp - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 11. (koht täitmata)

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.