Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 10-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste esindajad, lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja õppenõukogu esindaja.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Hans Artur Ehman - õpilaste esindaja
 4. Kaarel Vene - õpilaste esindaja
 5. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 6. Anneli Tumanski - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 7. Andry Krass - toetava organisatsiooni (Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ) esindaja

   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 10-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste esindajad, lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja õppenõukogu esindaja.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Hans Artur Ehman - õpilaste esindaja
 4. Kaarel Vene - õpilaste esindaja
 5. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 6. Anneli Tumanski - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 7. Andry Krass - toetava organisatsiooni (Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ) esindaja

   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.