Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 9-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste esindajad, lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja õppenõukogu esindaja.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Hans Artur Ehman - õpilaste esindaja
 4. Kaarel Vene - õpilaste esindaja
 5. Sten Perillus - vilistlaste esindaja
 6. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 7. Anneli Tumanski - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 8. Ruth Aarma - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 9. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.

Hoolekogu ülesanne on toetada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel, sh arvamuse avaldamine mitmetele dokumentidele (põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jm).

Meie kooli hoolekogu on 9-liikmeline, kuhu kuuluvad õpilaste esindajad, lapsevanemate esindajad, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja õppenõukogu esindaja.

Paide Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õppeaastal:

 1. Kirsika Ilmjärv - lapsevanemate esindaja ( esimees, kirsika@koeru.edu.ee )
 2. Neeme Külmallik - lapsevanemate esindaja ( aseesimees )
 3. Hans Artur Ehman - õpilaste esindaja
 4. Kaarel Vene - õpilaste esindaja
 5. Sten Perillus - vilistlaste esindaja
 6. Heidi Antons - õppenõukogu esindaja
 7. Anneli Tumanski - toetava organisatsiooni (Paide Linnavalitsus) esindaja
 8. Ruth Aarma - toetava organisatsiooni (Järvamaa Arenduskeskus) esindaja
 9. Anti Alasi - Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
   

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis, kus need on leitavad TERA kaustast.
Täiendav info hoolekogu tegevuse kohta Riigi üldhariduskooli moodustamise kord ja töökord.