Koolielu

Õpilaskodu


Paide Gümnaasium asub Posti tn 12 ning koolil puudub oma õpilaskodu. 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus on, vabade kohtade olemasolul, võimalik ööbida ka Paide Gümnaasiumi õpilastel. 
Õpilaskodu asub Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna tn 56.

Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgses või elukohale lähimas maakondlikus riigigümnaasiumis õppivale õpilasele kuni 50,00 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada.

Õpilaskodu sisekorraeeskiri.

Õpilaskodu kontakt:
Ülle Koks, õpilaskodu juhataja
telefon: +372 512 1759
e-post: ulle.koks@jkhk.ee

 

Paide Gümnaasium asub Posti tn 12 ning koolil puudub oma õpilaskodu. 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus on, vabade kohtade olemasolul, võimalik ööbida ka Paide Gümnaasiumi õpilastel. 
Õpilaskodu asub Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna tn 56.

Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgses või elukohale lähimas maakondlikus riigigümnaasiumis õppivale õpilasele kuni 50,00 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada.

Õpilaskodu sisekorraeeskiri.

Õpilaskodu kontakt:
Ülle Koks, õpilaskodu juhataja
telefon: +372 512 1759
e-post: ulle.koks@jkhk.ee