Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö hindamine, analüüsimine ning oma pädevuse piires otsuste tegemine. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse on muuhulgas kaasatud ka õpilaste esindaja. Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel täiendavalt inimesi.

Järgmine õppenõukogu koosolek toimub 18.06.2020

Õppenõukogu nr 2, 17.03.2020
1. Õppetöö ülevaade.
2. Õpilase väljaarvamine.
3. Arenguvestluste korrale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 1, 11.12.2019
1. Esimese perioodi kokkuvõte.
2. Õpilase gümnaasiumi lõpetamine.
3. Paide Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted.

Õppenõukogu nr 7, 29.08.2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Tertia ja Secunda õpperühma õpilaste üleviimine.
3. Negatiivsete kursusehinnetega Prima õpilaste tulemused.
4. Kooli õppekavaga tuvumine ja tagasiside.
5. Kooli hindamisjuhendiga tutvumine ja tagasiside.
6. Üldtööplaaniga tutvumine, ülesannete jaotus, tagasiside.
7. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu nr 6, 19.06.2019
1. Tertia ja Secunda õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
2. Prima õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljastamine.
3. Ainekiituskirjade väljaandmine.
4. Medaliga lõpetajad.

Õppenõukogu nr 5, 12.06.2019
1. III õppeprioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse alased küsimused.
4. Õpilase eksternõppesse lubamine.

Õppenõukogu nr 4, 17.04.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Õppekava kavandiga tutvumine.

Õppenõukogu nr 3, 04.02.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 2, 05.12.2018
1. Esimese õppeperioodi ülevaade.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Kooli vastuvõtukord 2019.

Õppenõukogu nr 1, 31.08.2018
1. Õppenõukogu juhtliikmete ja sekretäri valimine.
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Õppenõukogu ülesannete tutvustus.
4. Õppenõukogu töö korraldus.
    4.1. Õppenõukogu toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal.
5. Hindamissüsteemi kinnitamine.
6. Õpilaste puudumiste- ja hilinemistega seonduv.
7. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö hindamine, analüüsimine ning oma pädevuse piires otsuste tegemine. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse on muuhulgas kaasatud ka õpilaste esindaja. Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel täiendavalt inimesi.

Järgmine õppenõukogu koosolek toimub 18.06.2020

Õppenõukogu nr 2, 17.03.2020
1. Õppetöö ülevaade.
2. Õpilase väljaarvamine.
3. Arenguvestluste korrale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 1, 11.12.2019
1. Esimese perioodi kokkuvõte.
2. Õpilase gümnaasiumi lõpetamine.
3. Paide Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted.

Õppenõukogu nr 7, 29.08.2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Tertia ja Secunda õpperühma õpilaste üleviimine.
3. Negatiivsete kursusehinnetega Prima õpilaste tulemused.
4. Kooli õppekavaga tuvumine ja tagasiside.
5. Kooli hindamisjuhendiga tutvumine ja tagasiside.
6. Üldtööplaaniga tutvumine, ülesannete jaotus, tagasiside.
7. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu nr 6, 19.06.2019
1. Tertia ja Secunda õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
2. Prima õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljastamine.
3. Ainekiituskirjade väljaandmine.
4. Medaliga lõpetajad.

Õppenõukogu nr 5, 12.06.2019
1. III õppeprioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse alased küsimused.
4. Õpilase eksternõppesse lubamine.

Õppenõukogu nr 4, 17.04.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Õppekava kavandiga tutvumine.

Õppenõukogu nr 3, 04.02.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 2, 05.12.2018
1. Esimese õppeperioodi ülevaade.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Kooli vastuvõtukord 2019.

Õppenõukogu nr 1, 31.08.2018
1. Õppenõukogu juhtliikmete ja sekretäri valimine.
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Õppenõukogu ülesannete tutvustus.
4. Õppenõukogu töö korraldus.
    4.1. Õppenõukogu toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal.
5. Hindamissüsteemi kinnitamine.
6. Õpilaste puudumiste- ja hilinemistega seonduv.
7. Jooksvad küsimused.