Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö hindamine, analüüsimine ning oma pädevuse piires otsuste tegemine. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse on muuhulgas kaasatud ka õpilaste esindaja. Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel täiendavalt inimesi.

2022/2023

Õppenõukogu nr 5, 28.08.2023

Õppenõukogu nr 4, 16.06.2023

Õppenõukogu nr 3, 21.03.2023
1. II perioodi õppeedukuse ülevaade
2. Muud küsimused

Õppenõukogu nr 2, 06.12.2022
1. I perioodi õppeedukuse ülevaade
2. Muud küsimused

Elektrooniline õppenõukogu nr 1, 31.10-14.11.22
1. Arvamuse andmine Paide Gümnaasiumi töökeskkonna riskianalüüsile.

2021/2022 
Õppenõukogu nr4, 29.08.2022
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022 õppeaastaks
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
3. Arvamuse andmine õppekavale ja kodukorrale
4. Hindamise korraldusele arvamuse andmine
5. Üldtööplaani kinnitamine 2022/2023

2021/2022
Õppenõukogu nr 3, 16.06.2022

1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 
3. Õpilaste tunnustamine kuld-ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

2021/2022
Õppenõukogu nr 2, 29.03.2022

1. II perioodi õppetöö ülevaade

2021/22
Õppenõukogu nr 1, 14.12.2021
1. I perioodi õppetöö ülevaade
2. Muud küsimused

2020/21
Õppenõukogu nr 6, 27.08 2021
1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi
2. Arvamuse andmine õppekavale
3. Tööplaani kinnitamine
4. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/ 2022 õppeaastaks

Õppenõukogu nr 5, 17.06.2021
1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

Õppenõukogu nr 4, 23.03.2021
1. II perioodi õppetulemuste ülevaatamine.
2. 8.12.2021 õppenõukogu nr 2 otsuste ülevaatamine.
3. kooli arengukavale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 3, 22.01.2021
1. IÕK määramise otsustamine.

Õppenõukogu nr 2, 22.01.2021
1. 08.12.2020 õppenõukogu otsuste ülevaatamine.

Õppenõukogu nr 1, 08.12.2020
1. I perioodi õppetöö ülevaade.
2. kodukorra muudatused seoses distantsõppe korraldusega.
3. täiendav ettepanek - vaadata üle IÕK täitmine.

2019/20
Õppenõukogu nr 5, 27.08.2020
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Töökeskkonna voliniku valimine.
4. Õpilaste järgmisesse klassi viimine, väljaarvamine, eksternõppele asumine ja Primade kooli lõpetamine.
5. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
6. Arvamuse andmine kooli õppekavale, UPT juhendile, hindamisjuhendile (kooli õppekava osad) ja kodukorrale.

Õppenõukogu nr 4, 18.06.2020
1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

Õppenõukogu nr 3, 09.06.2020
1. III õppeperioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
3. Ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

Õppenõukogu nr 2, 17.03.2020
1. Õppetöö ülevaade.
2. Õpilase väljaarvamine.
3. Arenguvestluste korrale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 1, 11.12.2019
1. Esimese perioodi kokkuvõte.
2. Õpilase gümnaasiumi lõpetamine.
3. Paide Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted.

2018/19
Õppenõukogu nr 7, 29.08.2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Tertia ja Secunda õpperühma õpilaste üleviimine.
3. Negatiivsete kursusehinnetega Prima õpilaste tulemused.
4. Kooli õppekavaga tuvumine ja tagasiside.
5. Kooli hindamisjuhendiga tutvumine ja tagasiside.
6. Üldtööplaaniga tutvumine, ülesannete jaotus, tagasiside.
7. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu nr 6, 19.06.2019
1. Tertia ja Secunda õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
2. Prima õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljastamine.
3. Ainekiituskirjade väljaandmine.
4. Medaliga lõpetajad.

Õppenõukogu nr 5, 12.06.2019
1. III õppeprioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse alased küsimused.
4. Õpilase eksternõppesse lubamine.

Õppenõukogu nr 4, 17.04.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Õppekava kavandiga tutvumine.

Õppenõukogu nr 3, 04.02.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 2, 05.12.2018
1. Esimese õppeperioodi ülevaade.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Kooli vastuvõtukord 2019.

Õppenõukogu nr 1, 31.08.2018
1. Õppenõukogu juhtliikmete ja sekretäri valimine.
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Õppenõukogu ülesannete tutvustus.
4. Õppenõukogu töö korraldus.
    4.1. Õppenõukogu toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal.
5. Hindamissüsteemi kinnitamine.
6. Õpilaste puudumiste- ja hilinemistega seonduv.
7. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö hindamine, analüüsimine ning oma pädevuse piires otsuste tegemine. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse on muuhulgas kaasatud ka õpilaste esindaja. Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel täiendavalt inimesi.

2022/2023

Õppenõukogu nr 5, 28.08.2023

Õppenõukogu nr 4, 16.06.2023

Õppenõukogu nr 3, 21.03.2023
1. II perioodi õppeedukuse ülevaade
2. Muud küsimused

Õppenõukogu nr 2, 06.12.2022
1. I perioodi õppeedukuse ülevaade
2. Muud küsimused

Elektrooniline õppenõukogu nr 1, 31.10-14.11.22
1. Arvamuse andmine Paide Gümnaasiumi töökeskkonna riskianalüüsile.

2021/2022 
Õppenõukogu nr4, 29.08.2022
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022 õppeaastaks
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
3. Arvamuse andmine õppekavale ja kodukorrale
4. Hindamise korraldusele arvamuse andmine
5. Üldtööplaani kinnitamine 2022/2023

2021/2022
Õppenõukogu nr 3, 16.06.2022

1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 
3. Õpilaste tunnustamine kuld-ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

2021/2022
Õppenõukogu nr 2, 29.03.2022

1. II perioodi õppetöö ülevaade

2021/22
Õppenõukogu nr 1, 14.12.2021
1. I perioodi õppetöö ülevaade
2. Muud küsimused

2020/21
Õppenõukogu nr 6, 27.08 2021
1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi
2. Arvamuse andmine õppekavale
3. Tööplaani kinnitamine
4. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/ 2022 õppeaastaks

Õppenõukogu nr 5, 17.06.2021
1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

Õppenõukogu nr 4, 23.03.2021
1. II perioodi õppetulemuste ülevaatamine.
2. 8.12.2021 õppenõukogu nr 2 otsuste ülevaatamine.
3. kooli arengukavale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 3, 22.01.2021
1. IÕK määramise otsustamine.

Õppenõukogu nr 2, 22.01.2021
1. 08.12.2020 õppenõukogu otsuste ülevaatamine.

Õppenõukogu nr 1, 08.12.2020
1. I perioodi õppetöö ülevaade.
2. kodukorra muudatused seoses distantsõppe korraldusega.
3. täiendav ettepanek - vaadata üle IÕK täitmine.

2019/20
Õppenõukogu nr 5, 27.08.2020
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Töökeskkonna voliniku valimine.
4. Õpilaste järgmisesse klassi viimine, väljaarvamine, eksternõppele asumine ja Primade kooli lõpetamine.
5. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
6. Arvamuse andmine kooli õppekavale, UPT juhendile, hindamisjuhendile (kooli õppekava osad) ja kodukorrale.

Õppenõukogu nr 4, 18.06.2020
1. Tertia ja Secunda õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
2. Prima õpperühma õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning ainekiituskirjaga.

Õppenõukogu nr 3, 09.06.2020
1. III õppeperioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
3. Ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

Õppenõukogu nr 2, 17.03.2020
1. Õppetöö ülevaade.
2. Õpilase väljaarvamine.
3. Arenguvestluste korrale arvamuse andmine.

Õppenõukogu nr 1, 11.12.2019
1. Esimese perioodi kokkuvõte.
2. Õpilase gümnaasiumi lõpetamine.
3. Paide Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted.

2018/19
Õppenõukogu nr 7, 29.08.2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Tertia ja Secunda õpperühma õpilaste üleviimine.
3. Negatiivsete kursusehinnetega Prima õpilaste tulemused.
4. Kooli õppekavaga tuvumine ja tagasiside.
5. Kooli hindamisjuhendiga tutvumine ja tagasiside.
6. Üldtööplaaniga tutvumine, ülesannete jaotus, tagasiside.
7. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu nr 6, 19.06.2019
1. Tertia ja Secunda õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
2. Prima õpilaste gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuse väljastamine.
3. Ainekiituskirjade väljaandmine.
4. Medaliga lõpetajad.

Õppenõukogu nr 5, 12.06.2019
1. III õppeprioodi kokkuvõte.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Õppe- ja kasvatustegevuse alased küsimused.
4. Õpilase eksternõppesse lubamine.

Õppenõukogu nr 4, 17.04.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Õppekava kavandiga tutvumine.

Õppenõukogu nr 3, 04.02.2019
1. Õppekorraldusega seonduvad küsimused.
2. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 2, 05.12.2018
1. Esimese õppeperioodi ülevaade.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Kooli vastuvõtukord 2019.

Õppenõukogu nr 1, 31.08.2018
1. Õppenõukogu juhtliikmete ja sekretäri valimine.
2. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
3. Õppenõukogu ülesannete tutvustus.
4. Õppenõukogu töö korraldus.
    4.1. Õppenõukogu toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal.
5. Hindamissüsteemi kinnitamine.
6. Õpilaste puudumiste- ja hilinemistega seonduv.
7. Jooksvad küsimused.