Dokumendid

Dokumendid


Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

Elukestva õppe strateegia 2020
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe


Kooli dokumendid ja regulatsioonid

Paide Gümnaasiumi arengukava 2021-2023
Paide Gümnaasiumi õppekava 
Paide Gümnaasiumi 2020/21 üldtööplaan
Paide Gümnaasiumi põhimäärus
Paide Gümnaasiumi kodukord 
Paide Gümnaasiumi valikkursuste valimise kord 
Paide Gümnaasiumi tekli statuut
Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord UUS
Paide Gümnaasiumi hindamise korraldus
Paide Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri
Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus
Uurimis- ja praktilise töö juhend
Paide Gümnaasiumi arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord
Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord
Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Esmane õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks konkursi korraldamisekord
Isikuandmete töötlemine Paide Gümnaasiumis
Hankekord
Paide Gümnaasiumi hankekord
Paide Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid )

 

Blanketid

Õppetööst vabastamise avaldus
Õpilaste majutuskulude hüvitamise avaldus
Õpilase sõidukulude hüvitamise avaldus
Avaldus kooliväliste valikkursuste arvestamiseks õppetöö osana
Teatis kooliväliste valikkursuste arvestamiseks õppetöö osana UUS
Taotlus Paide Gümnaasiumisse astumiseks

Ametijuhendid

Õpetaja
Juhiabi

 

Dokumendiregister (alates 15. november 2017.a.)'

 

Riiklikud strateegilised dokumendid ja regulatsioonid

Elukestva õppe strateegia 2020
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe


Kooli dokumendid ja regulatsioonid

Paide Gümnaasiumi arengukava 2021-2023
Paide Gümnaasiumi õppekava 
Paide Gümnaasiumi 2020/21 üldtööplaan
Paide Gümnaasiumi põhimäärus
Paide Gümnaasiumi kodukord 
Paide Gümnaasiumi valikkursuste valimise kord 
Paide Gümnaasiumi tekli statuut
Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord UUS
Paide Gümnaasiumi hindamise korraldus
Paide Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri
Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus
Uurimis- ja praktilise töö juhend
Paide Gümnaasiumi arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord
Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord
Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Esmane õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks konkursi korraldamisekord
Isikuandmete töötlemine Paide Gümnaasiumis
Hankekord
Paide Gümnaasiumi hankekord
Paide Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid )

 

Blanketid

Õppetööst vabastamise avaldus
Õpilaste majutuskulude hüvitamise avaldus
Õpilase sõidukulude hüvitamise avaldus
Avaldus kooliväliste valikkursuste arvestamiseks õppetöö osana
Teatis kooliväliste valikkursuste arvestamiseks õppetöö osana UUS
Taotlus Paide Gümnaasiumisse astumiseks

Ametijuhendid

Õpetaja
Juhiabi

 

Dokumendiregister (alates 15. november 2017.a.)'