Oluline

COVID juhend 22. detsember MarthaGrauberg


Õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes: JUHEND.

Kool lähtub vabariigi valitsuse soovitustest, nakkusohu kasvades langetatakse edasised otsused koostöös Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse korraldustest lähtuvalt.

Ametliku info õppekorraldusest ja rakendatavatest meetmetest edastab direktor Stuudiumi kaudu.

 

Õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes: JUHEND.

Kool lähtub vabariigi valitsuse soovitustest, nakkusohu kasvades langetatakse edasised otsused koostöös Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse korraldustest lähtuvalt.

Ametliku info õppekorraldusest ja rakendatavatest meetmetest edastab direktor Stuudiumi kaudu.