Õppetöö

DISTANTSÕPE


Mis on distantsõpe?
Distantsõpe tähendab kodus õppetööga tegelemist vastavalt tunniplaanile. Distantsõppe eesmärk on vältida inimeste omavahelist otsekontakti, et takistada viiruse edasist levikut. Oluline on püsida kodus ja tegeleda õppetööga.     

Distantsõppe juhend õpilasele

 • Distantsõpe tähendab kodus õppetööga tegelemist vastavalt tunniplaanile.
 • Õpilasel peab olema võimalik kasutada internetiühendust ja arvutit.
 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi tunni sissekandena/ kodutöödena, MS Teams või Moodle vahendusel.
 • Õpilane vaatab tunni alguses Stuudiumist juhiseid tunni toimumise kohta.
 • Õpilane teavitab oma mentorit kui tal ei ole mistahes põhjusel võimalik distantsõppes osaleda.
 • Kui tund toimub videosilla vahendusel, annab õpilane MS Teamsis õpetajale märku, et osaleb.
 • Õpilane veendub, et videotundi ei jälgi kõrvalised isikud (pereliikmed vm).
 • Õpilane osaleb videotundides sisse lülitatud kaameraga (juhul, kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti).
 • Kui õpilane ei esita iseseisvaid ülesandeid tähtajaks või ei osale videotunnis pildiga, märgib õpetaja ta puudujaks.
 • Mure korral pöördub õpilane esmalt aineõpetaja poole.

  
Mis saab siis, kui õpilane ei saa  kodus õppeülesandeid sooritada (nt tervislikel ja/või perekondlikel põhjustel)?  
Sellisel juhul on tegemist tavapärase õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub, annab ta sellest teada enda mentorile. Puudumine ei vabasta õpilast õpitulemuste saavutamise kohustusest.    
  
Millal ja kuidas saab õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhelda?  
Õpetajad on kättesaadavad tunniaegadel, teiste koolitöötajatega saab suhelda tööaegadel (üldjuhul kell 8.00-16.30). Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit ja MS Teamsi. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada.    
  
Millised on kooli ootused vanematele?  
Distantsõppe puhul saab vanem toetada oma last samaväärselt sellega, mida teeb tavapäraste koduste tööde puhul. Õpilase vanemal on soovituslik vaadata HITSA veebiseminari “Kuidas last koduõppes toetada?”  
  
Kelle käest saab lisainfot?  

Kooli ametlikud infoknalid on veebilehel ja e-päevik Stuudium, nende kaudu edastatakse õpilastele ja vanematele kogu vajalik info.
Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja.

Muude küsimuste korral on võimalus ühendust võtta : 

Direktor Margo Sootla, Tel 504 0945
Õppenõustaja Heidi Antons, Tel 5629 8175
Korraldusjuht Margit Udam, Tel 5664 4772
Haridustehnoloog Virgo Õitspuu, virgo.oitspuu@paide.edu.ee
IT- juht Erko Jäär, erko.jaar@paide.edu.ee

Paide Gümnaasiumi COVID-19 juhised, ajakohast infot leiab Terviseameti kodulehelt.

Mis on distantsõpe?
Distantsõpe tähendab kodus õppetööga tegelemist vastavalt tunniplaanile. Distantsõppe eesmärk on vältida inimeste omavahelist otsekontakti, et takistada viiruse edasist levikut. Oluline on püsida kodus ja tegeleda õppetööga.     

Distantsõppe juhend õpilasele

 • Distantsõpe tähendab kodus õppetööga tegelemist vastavalt tunniplaanile.
 • Õpilasel peab olema võimalik kasutada internetiühendust ja arvutit.
 • Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi tunni sissekandena/ kodutöödena, MS Teams või Moodle vahendusel.
 • Õpilane vaatab tunni alguses Stuudiumist juhiseid tunni toimumise kohta.
 • Õpilane teavitab oma mentorit kui tal ei ole mistahes põhjusel võimalik distantsõppes osaleda.
 • Kui tund toimub videosilla vahendusel, annab õpilane MS Teamsis õpetajale märku, et osaleb.
 • Õpilane veendub, et videotundi ei jälgi kõrvalised isikud (pereliikmed vm).
 • Õpilane osaleb videotundides sisse lülitatud kaameraga (juhul, kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti).
 • Kui õpilane ei esita iseseisvaid ülesandeid tähtajaks või ei osale videotunnis pildiga, märgib õpetaja ta puudujaks.
 • Mure korral pöördub õpilane esmalt aineõpetaja poole.

  
Mis saab siis, kui õpilane ei saa  kodus õppeülesandeid sooritada (nt tervislikel ja/või perekondlikel põhjustel)?  
Sellisel juhul on tegemist tavapärase õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub, annab ta sellest teada enda mentorile. Puudumine ei vabasta õpilast õpitulemuste saavutamise kohustusest.    
  
Millal ja kuidas saab õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhelda?  
Õpetajad on kättesaadavad tunniaegadel, teiste koolitöötajatega saab suhelda tööaegadel (üldjuhul kell 8.00-16.30). Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit ja MS Teamsi. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada.    
  
Millised on kooli ootused vanematele?  
Distantsõppe puhul saab vanem toetada oma last samaväärselt sellega, mida teeb tavapäraste koduste tööde puhul. Õpilase vanemal on soovituslik vaadata HITSA veebiseminari “Kuidas last koduõppes toetada?”  
  
Kelle käest saab lisainfot?  

Kooli ametlikud infoknalid on veebilehel ja e-päevik Stuudium, nende kaudu edastatakse õpilastele ja vanematele kogu vajalik info.
Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja.

Muude küsimuste korral on võimalus ühendust võtta : 

Direktor Margo Sootla, Tel 504 0945
Õppenõustaja Heidi Antons, Tel 5629 8175
Korraldusjuht Margit Udam, Tel 5664 4772
Haridustehnoloog Virgo Õitspuu, virgo.oitspuu@paide.edu.ee
IT- juht Erko Jäär, erko.jaar@paide.edu.ee

Paide Gümnaasiumi COVID-19 juhised, ajakohast infot leiab Terviseameti kodulehelt.